Wagony sypialne WLABmee z Waggonbau Görlitz w wielkości TT. Część pierwsza

Model wagonu serii WLABmee numer 622071-90227-5 wyprodukowany przez firmę L.S.Models nr kat. 58011-2. Widok od strony przedziałów.

Dziewiątego maja 1896 roku w z Petersburga do Ostendy wyruszył Nord-Ekspress zestawiony z wagonów należących do CIWL (Compagnie internationale des wagons-lits  – Międzynarodowe Towarzystwo Wagonów Sypialnych). Wagony obsługujące ten pociąg wyprodukowały zakłady w Görlitz.  Minęło 98 lat i koleje ze wschodu złożyły jak się okazuje ostatnie jak dotychczas zamówienie na wagony sypialne przystosowane do skrajni europejskiej. W wielkości TT modele wagonów serii WLABmee z lat 1994-95 pojawiły się pod marką L.S. Models. Jest szansa na powrót produkcji, przynajmniej krótkiej, limitowanej serii tych modeli. Warto się więc przyjrzeć jak wyglądają te modele, które pojawiły się osiem lat temu.

Historia wagonów serii WLABmee

Warszawa Zachodnia. Wagony WLABmee w składzie pociągu Vltava z Moskwy do Pragi. 19.09.2010. Fot. K. Olszak
Warszawa Zachodnia. Wagony WLABmee w składzie pociągu Vltava z Moskwy do Pragi. 19.09.2010. Fot. K. Olszak

Problemem kolei na wschód od naszej granicy jest nie tylko inna szerokość toru (1520mm zamiast 1435mm) ale jest też większa od przyjętej w Europie skrajnia taboru. W krajach bloku wschodniego część linii po II wojnie światowej została przystosowana do wjazdu taboru zbudowanego zgodnie ze skrajnią obowiązującą w ZSRR. Problem był gdy wagony ze wschodu miały dotrzeć tam, gdzie obowiązywała i obowiązuje skrajnia europejska. Z tym poradzono sobie na dwa sposoby. Wspomniany we wstępie ekspres z Petersburga do Ostendy docierał do stacji granicznej w Ejdkunach (ob. Чернышевское- Czernyszewskoje), gdzie pasażerowie przy okazji odprawy granicznej przesiadali się z pociągu jadącego po szerokim torze do drugiego jadącego przez Prusy już po torze normalnym. Drugim sposobem, który rozpowszechnił się po drugiej wojnie światowej była wymiana wózków dostosowanych do toru szerokiego na normalnotorowe.  Już w tym stuleciu pojawił się jeszcze trzeci sposób, gdzie zastosowano zestawy kołowe o zmiennym rozstawie kół na osiach. W tym przypadku do lutego 2022, gdy rozpoczęła się najazd Rosji na Ukrainę wykorzystywano w ograniczonym zakresie kilka różnych standardów stanowisk przestawczych.
Po zakończeniu II wojny światowej Związek Radziecki zlecał budowę taboru dla swoich kolei również fabrykom znajdującym się w krajach bloku wschodniego. Szczególnie dużo takich zleceń otrzymywały fabryki na terenie radzieckiej strefy okupowanej w Niemczech (od  1949 roku Niemiecka Republika Demokratyczna – NRD). W 1953 roku w zakładach VEB Waggonbau Görlitz zamówiono 10 wagonów sypialnych klasy 1, wraz z dwoma zestawami wózków: normalnotorowych i szerokotorowych. W 1954 roku w Brześciu uruchomiono stanowiska przestawcze, gdzie można było w wagonach wymieniać wózki normalnototowe na szerokotorowe i na odwrót. W latach 1959-61 w Görlitz dla kolei ZSRR wyprodukowano 140 wagonów sypialnych zgodnych z przepisami RIC, a więc spełniających wymogi skrajni stosowanej w Europie. W latach 1967-83 na potrzeby ruchu międzynarodowego zakłady w Görlitz wyprodukowały 850 wagonów sypialnych z rodziny „Y”.
Na początku lat 90. Najmłodsze z nich miały już 20 lat pracy za sobą. W związku z tym teraz już koleje rosyjskie zdecydowały się na zakup nowych wagonów sypialnych zdolnych do obsługi połączeń międzynarodowych. Nowe wagony miały spełniać aktualne normy stosowane w Europie dla wagonów standardu „Z”.
W 1992 roku zakłady w Görlitz wyprodukowały prototyp takiego wagonu z seria WLABmz i numerem 51 50 07-00 000-0. Wagon ten odbył szereg jazd pokazowych i prezentacji. W lutym 1993 dotarł do Warszawy.

Warszawa Zachodnia. Wagon WLABmee 62 20 71-90 287-9 w składzie pociągu Vltava z Moskwy do Pragi. 19.09.2010. Fot. K. Olszak
Warszawa Zachodnia. Wagon WLABmee 62 20 71-90 287-9 w składzie pociągu Vltava z Moskwy do Pragi. Zwraca uwagę nietypowa dla tego maloawnia wagonów WLABmee kolorystyka wózków. 19.09.2010. Fot. K. Olszak

W latach 1994-95 fabryka wyprodukowała zamówione przez koleje rosyjskie 100 wagonów.
Jednak koleje rosyjskie z powodów finansowych odebrały tylko 85 wagonów. Z tej grupy siedemdziesiąt pięć wagonów zostało wysłanych do Moskwy (numery 62 20 71-90 215 do 289), a dziesięć do Petersburga (numery 62 20 70-90 268 do 272 i od 274 do 278). Po dziesięciu latach użytkowania w 2004 roku kilka z nich zostało przebudowane. Zamiast 11 otrzymały 4 dwuosobowe przedziały, z których każdy jest wyposażony w przedział WC z prysznicem. W tak przebudowanym wagonie znajduje się też przedział barowy. W związku z tym na dachu pojawiły się dodatkowe wywietrzniki. Zmieniono też oznaczenia tych wagonów. Zamiast WLABmee serią literowa jest WLSRmee, a w wagony numer 257 i 276 otrzymały serię WLSReem. Zmieniły się też oznaczenia zapisane w numerze. Zamiast 62 20 71-90… jest 62 20 86-91… Wagony początkowo były malowane w kolory granatowy i czerwony. Potem przy okazji kolejnych napraw po 2010 roku otrzymały jasno i ciemnoszare malowanie z czerwonym pasem i dużym czerwonym logo RZD. Wagony WLABmee były użytkowane do ok. 2015 roku. Wraz z wprowadzeniem do ruchu wagonów Viaggio Classic wyprodukowanych przez Siemensa wyłączono z ruchu wszystkie wagony starszej konstrukcji, w tym też ok. 80 wagonów serii WLABmee wyprodukowanych w latach 1994-95, tych, które nie zostały zmodernizowane do wersji WLSRmee. Trzydzieści sztuk z tych wycofanych wagonów zakupiła w 2015 roku słowacka firma Wagon Service Travel. Wagony przeszły naprawy w ŽOS Vrútky i zostały włączone do parku wagonowego słowackiej firmy.
W 2015 roku wagony te ponownie zostały sprzedane. Od Wagon Service Travel wagony te nabył węgerski przewoźnik MÁV START. W trakcie napraw zostały przemalowane w kolory stosowane przez Węgrów – są to odcienie koloru niebieskiego, biały, czarny oraz szary. Wagony otrzymały serię literową WLABmz.
Jak już było wspomniane RZD nabyły ostateczni 85 ze stu zamówionych wagonów. Pozostałe z tego zamówienia 15 wagonów zakupili inni przewoźnicy.
Koleje białoruskie nabyły 3 wagony. Otrzymały one numery od 62 21 71-90 236 do 238. Co ciekawe Białorusini nabyli jeszcze czwarty wagon podobny do tych trzech, ale… zbudowany przez zakłady PESA Bydgodszcz, na podwoziu spalonego wagonu standardu Z2 kolei rumuńskich, a wyprodukowanego oryginalnie przez zakłady w Bautzen. Wagon z Bydgoszczy otrzymał też kolejny numer po wagonach z Görlitz. Wagony białoruskie początkowo otrzymały zielone malowanie z czerwonym pasem. Potem przy okazji napraw okresowych zostało ono zmienione na niebieskie z białym pasem.
Kolejnym przewoźnikiem, który nabył wagony serii WLABmee były koleje, ukraińskie, które zakupiły dwa wagony. Jednak dwa wagony nie były w stanie obsłużyć żadnego dłuższego połączenia przy braku rezerwy. Wobec tego Koleje Ukrainy zakupiły opisywany powyżej prototypowy wagon serii WLABmee. Wszystkie trzy wagony otrzymały nietypowe dla kolei UZ malowanie – niebieskie pudło z bialym pasem podokiennym i drzwiami oraz jasnoszrym dachem. Koło 2003 roku otrzymały typowe malowanie UZ – niebieskie z żółtym pasem. Wagony otrzymały numery 62 22 71-90 304-0 i 305-7. Dawny niemiecki prototyp dostał numer kolejny numer 306-5.
Cztery niemal identyczne jak wagony zamówione przez Rosję zakupiły koleje litewskie. Różnicą było zastosowanie w wagonach dla Litwy ogrzewania wodnego. Wagony zbudowano w 1995 roku niezaleźnie od wagonów budowanych dla RZD. Koleje litewskie (LG) nadały im numery od 58 24 59-39 900 do 903. Po kilku latach wagony te zostały odstawione. Planowano zamotować w nich zestawy kołowe o zmiennym rozstawie SUW-2000. Jednak do tego nie doszło. Ostatecznie w 2007 roku wagony sprzedano słowackiej firmie Wagon Service Travel. Wagony po naprawach otrzymłąy numery z zakresu 62 56 07-90 600 – 603.

Wagon serii WLABmee 62 56 07-90 603-3 pochodzący z Kolei Litewskich (LG) na stacji w Popradzie. 19.09.2012. Fot, Falk2 licencja - GNU Free Documentation License
Wagon serii WLABmee 62 56 07-90 603-3 pochodzący z Kolei Litewskich (LG) na stacji w Popradzie. 19.09.2012. Fot, Falk2 licencja – GNU Free Documentation License

Z nieodebranej przez Rosjan puli wagonów pozostało 10 sztuk. Te wagony aż dwa lata czekały na nowego nabywcę. W końcu w 1997 roku zostały zakupione przez koleje słowackie. Wagony te wprowadzono do ruchu bez zmian w kolorystyce. Do 2007 roku posiadały więc identyczne malowanie jak waogny RZD. Różnicę stanowiło umieszczenie oznaczeń na pasie przy dolnej krawędzi pudła wagonu. Potem pojawiło się jeszcze logo kolei słowackich zmienione w 2003 roku po reorganizacji na nowe. W 2007 roku wagony otrzymały nowe malowanie czerwone z kremowym pasem podokiennym i szarym przy krawędzi pudła. Wagony otrzymały zakres numerów od 62 56 71-90 001 do 010, oraz serię literową WLABmv zmienioną na WLABmee.
W Polsce wagony serii WLABmee można było spotkać w kilku pociągach.
Wagony kolei litweskich obłsugiwały połączenia z Wilna przez Kuźnicę Białostocką, Białystok, Warszawę do Berlina, Niestety po kilku latach ze względu na małą frekwencję połaczenie zlikwidowano.
Wagony kolei białoruskich można było napotkać w pociągu EN jan Kiepura. Z Mińska do Warszawy wagony BCz docierały razem z wagonami RZD w pociągu pośpiesznym Ost-West.
wagony RZD Podobnie jak wagony białoruskie, kursowały w pociagu pośpiesznym Ost-West przechodząc z niego do EN Jan Kiepura. Drugim pociągiem gdzie się pojawiały był pośpieszny Vltava z Moskwy do Pragi, przejeżdżający od pewnego momentu, po korekcie trasy przez Warszawę. Rosysjkie wagony WLABmee pojawiały się też w wymiennie z polskimi wagonami sypialnymi w pociągu Polonez
Wagony kolei ukraińskich nie kursowały  w Polsce po torze normalnym. Jedyna odnotowana okazja ich pobytu w Polsce to kursy pociagu nr 35/36 z Kijowa do Pzemyśla, ale był to pociąg kursujący wyłącznie po torze szerokim.
Wagny słowackie kursowały planowo w latach 1998/99 – 2004 obsługując połaczenie pomiędzy Bratysławą i Warszawą.

Modele wagonów serii WLABmee z firmy L.S.Model

Model wagonu serii WLABmee numer 622071-90221-8 wyprodukowany przez firmę L.S.Models nr kat. 58011-1. Widok od strony korytarza.
Model wagonu serii WLABmee numer 622071-90221-8 wyprodukowany przez firmę L.S.Models nr kat. 58011-1. Widok od strony korytarza.

Pierwsze zapowiedzi wyprodukowania modeli wagonów serii WLABmee pojawiły się w katalogu Tilliga z roku 2010. Ostatecznie modele wyprodukowane przez belgijskiego producenta L.S. Models, a dystrybuowane przez Tilliga, ukazały się w latach 2015-16.
Do testów wykorzystano trzy modele wagonów serii WLABmee. Dwa wagony z zestawu wagonów RZD w malowaniu czerwonogranatowym już bez dużego oznakowania rodzaju wagonu koło drzwi, nr kat. 58011 o numerach:  62 20 71-90 221-8 (nr. kat. 58011-1) oraz 62 20 71-90 227-5 (nr. kat. 58011-2) oraz wagon kolei białoruskich o numerze 62 21 71-90 238-1 (nr. kat. 58015) w malowaniu niebieskim, z białym pasem.

Model wagonu serii WLABmee numer 62 21 71-90 238-1, kolei białoruskich, wyprodukowany przez firmę L.S.Models nr kat. 58015. Widok od strony przedziałów.
Model wagonu serii WLABmee numer 62 21 71-90 238-1, kolei białoruskich, wyprodukowany przez firmę L.S.Models nr kat. 58015. Widok od strony przedziałów.

Modele są zapakowane w pudelko ze styropianu z przykryciem z kartonu. Dodatkowo same modele są owiniętę folią.

Dwie wersje wyposażenia przedziału (fotele w wersji dziennej, łóżka w nocnej) w modelu wagonu serii WLABmee wykonanego przez L.S. Models
Dwie wersje wyposażenia przedziału (fotele w wersji dziennej, łóżka w nocnej) w modelu wagonu serii WLABmee wykonanego przez L.S. Models

W pudełku znajduje się też torebka z dodatkowym wyposażeniem do któego zaliczają się fotele do przedziałów w wersji dziennej, sprzęgi, przewody hamulcowe, oraz kasety do tablic kierunkowych.

Dwie wersje kasety na tablicę kierunkową w modelu wagonu serii WLABmee wykonanego przez L.S. Models
Dwie wymienne wersje kasety na tablicę kierunkową w modelu wagonu serii WLABmee wykonanego przez L.S. Models

Modele zostały wykonane bardzo starannie. Dokładność malowania i naniesienia oznaczeń nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

Model wagonu serii WLABmee numer 622071-90221-8 wyprodukowany przez firmę L.S.Models nr kat. 58011-1. Widok od strony korytarza.
Model wagonu serii WLABmee numer 622071-90221-8 wyprodukowany przez firmę L.S.Models nr kat. 58011-1. Widok od strony korytarza.

Bardzo starannie wykonano wwnętrza modelu. W przedziałach można wymieniać wyposażenie nocne – rozłożone łóżka na fotele w wersji dziennej. Warto też zwrócić uwagę na takie szczegóły jak poręcze przy łóżkach czy półkę na bagaż.

Przedziały w wersji dziennej i nocnej w modelu wagonu seri WLABmee wyprodukowanym prez L.S.Models
Przedziały w wersji dziennej i nocnej w modelu wagonu seri WLABmee wyprodukowanym prez L.S.Models

W przedziale konwojenta jest odtworzony model samowaru, który jest obowiązkowym wyposażeniem każdego niemal wagonu na wschodzie,

Samowar w przedziale konwojenta w modelu wagonu serii WLABmee wykonanego przez L.S. Models
Samowar w przedziale konwojenta w modelu wagonu serii WLABmee wykonanego przez L.S. Models

Jedyną większą wadą modeli z foirmy L.S.Models jest brak możliwości instalacji oświetlenia bez ingerencji w konstrukcję wagonu. A szkoda, bo bardzo dokładnie wykonane wnętrze aż prosi się o odpowiednią ekspozycję.

Wagony w przeliczniu w skali mają bardzo zbliżone wymiary do oryginału. 

[mm]oryginał1:120model
długość całkowita26400220220,20
długość pudła26100217,5216,80
szerokość pudła287023,9224,00
wysokość wagonu4230 (tor 1435 mm)
4250 (tor 1520 mm)
35,25
35,42
34,70
rozstaw wózków18306152,55152,65
rozstaw osi w wózku260021,6722,10

Wagony bardzo dobrze radzą sobie podczas jazdy na makiecie. Dobrze współpracują z modelami wagonów innych producentów takich jak Tillig czy TT-model.

Model wagonu serii WLABmee numer 62 21 71-90 238-1, kolei białoruskich, wyprodukowany przez firmę L.S.Models nr kat. 58015 orz model wagonu z rodziny Ammendorf wyprodukowanego przez firmę TT-Model.
Model wagonu serii WLABmee numer 62 21 71-90 238-1, kolei białoruskich, wyprodukowany przez firmę L.S.Models nr kat. 58015 orz model wagonu z rodziny Ammendorf wyprodukowanego przez firmę TT-Model.

Wagony z L.S.Model posiadają pewne ograniczenia związane z pracą kinematyki krótkiego sprzęgu. Nie są wstanie przejechać po łuku o promieniu poniżej 330mm.  Tak więc nie ma szans na jazdę składu z tymi wagonami po rozjazdach produkowanych kiedyś przez Zeukego i potem BTTB, Bez problemów natomiast radzą sobie z rozjazdami Tilliga i Kühna (obecnie w ofercie ROCO).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *